คุณสมชาย
 
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
แก้ไขรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ E-Mail

สถานที่ท่องเที่ยว น้...

จำนวนผู้เข้าชม


แผนงานโครงการ

ชื่อกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมครอบครัวอบอุ่นให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสาคร
รายละเอียด
งค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลศรีสาคร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติบ้านไอร์แยง ได้จัดโครงการฝึกอบรมครอบครัวอบอุ่นให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสาคร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯบ้านไอร์แยง  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างพลังครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็งโดยใช้หลักจิตวิทยา และความรักความสามัคคีกันของบุคคลในครอบครัว โดยมีทีมวิทยากรจากหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่และใกล้เคียง ในการนี้ อบต.ศรีสาคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส

โดย
เวบมาสเตอร์  เมื่อ  8 มิ.ย. 2560
 
 
 
 


 
 
ûͧǹͧ к͡ҧἹлԹš§ҳ : ûͧͧ ӹѡҹСâŢâͧҪ (ʢ.) þѲҪ зǧҴ ѭաҧ
ѺѧԴ繻ЪҪ ӹѡҹѴӹѡ¡Ѱ . (ӹѡҹС͡) ӹѡҹ .. - ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ þҡ ԡâŵӺͧ, ŷ, šäҤ кҸóٻ, ɰԨ
ǨҡԹѰ ӹѡҹͧعʹѺʹعҧآҾ (.) ҢŵŢѾ ªǴáԨҡҹŢͧ˹ͧ ɳ - Thailand Post ɳ
      หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210
      โทรศัพท์/โทรสาร 073-561141
      e-mail : 6960703.sk@gmail.com